Filmkring

film

Greet Wortel  / 033 2535302  / jurgreet@kpnmail.nl

De filmkring komt 6 maal per jaar bij elkaar. Op dit moment zijn er 5 leden. Deze kiezen met elkaar een film. Het bekijken van de film gebeurt bij één van de leden die daar de ruimte voor heeft en een dvd of video kan afspelen. Na afloop wordt, in ongeveer een half uur, nog over de film nagepraat. Hierbij is het handig als er vooraf wat gegevens over de film bekend zijn. Zoals de hoofdrolspelers, genre, regisseur en wat de regisseur met de film wil uitdrukken.