Lezen

lezen

Er is veel belangstelling voor literatuur. Daarom zijn er maar liefst zes leeskringen, die elk 6 – 10 leden tellen. Thera Mulder coördineert deze interessegroep. Zij is telefonisch bereikbaar op 0332537639 en per e-mail op theramulder50@gmail.com.  Als nieuwe leden belangstelling hebben voor een leeskring neemt Thera Mulder contact met hen op en kijkt in welke leeskring er plaats is en welke qua tijd enz. het beste past.

Leeskring 1
Roel Kiers  /  033 – 253 71 77  /  roelckiers@upcmail.nl

Onze leeskring heeft 7 leden en  komt op de laatste woensdagochtend van de maand bijeen, met uitzondering van de maanden juli, augustus en december. We lezen boeken die we samen inbrengen. Ieder lid bereidt een boek voor. Alle leden zorgen voor hun eigen boek. We doen mee aan de actie Nederland Leest en lezen ook ieder jaar het Boekenweekgeschenk. Daarnaast organiseren we jaarlijks een uitje voor de leden van onze groep. We hopen nog lang van onze waardevolle bijeenkomsten te genieten.

Leeskring 2 – Lettervreters

Minie Schreurs / 033-2538196/ minieschreurs@hotmail.com

De kring bestaat uit 8 leden. Van september t/m april komen we iedere eerste dinsdag van de maand om 14.00 uur bij elkaar om het gelezen boek te bespreken. Het betreffende boek wordt behandeld door degene die het boek heeft uitgekozen. De leden zorgen voor hun eigen boek. De eerste dinsdag van september organiseren we meestal een uitje.

Leeskring 3 – ‘t Ezelsoor
Greetje Rond  /  0342 – 452 292  /  greetje.rond@hccnet.nl

De leeskring heeft 9 leden. We komen negen keer per jaar bij elkaar. In de maanden juni, juli en december wordt er niet gelezen voor de kring. De bijeenkomsten zijn de laatste woensdagochtend van de maand. We starten om 9.30 uur. Het eerste half uur praten we even bij en van 10.00 – 12.00 uur bespreken we het boek. De te lezen boeken worden uit de wenslijsten van de leden gekozen. We lezen zowel boeken van Nederlandse schrijvers als vertaalde boeken. We zorgen zelf voor de boeken. Eén van de leden werkt het boek dat we bespreken uit. Dit houdt in dat zij op internet gegevens over de schrijver opzoekt en een korte inhoud zoekt of maakt. Verder bedenkt zij een aantal vragen die als leidraad dienen voor het gesprek over het boek.

Leeskring 4 – De Boekenwurm
Ria te Hoonte /  033 – 253 55 59  /  riatehoonte1@gmail.com

De kring bestaat uit 8 leden. Wij komen circa negen keer bij elkaar (meestal op de laatste maandag van de maand van 14.30 – 17.00 uur), telkens bij een ander lid thuis. Ieder lid is een keer aan de beurt om de bespreking voor te bereiden. Soms bezoeken we het Literair Café in Nijkerk. We bespreken samen welke boeken we gaan lezen. Ook lezen we het boek van “Nederland Leest”. Per augustus 2013 is de commissieleidster Ria te Hoonte.

Leeskring 5 – Caleidoscoop

De leeskring bestaat uit 8 leden. We komen 12 keer per jaar bij elkaar op de eerste woensdag van de maand.De eerste bijeenkomst wordt gebruikt om het jaarprogramma te maken.

Voorlopig contactvrouw: Annelies Eilander

Leesgroep 6 – BoekenBomen
Ank Blank  /  033 – 253 51 46  /  a.blank@versatel.nl

De leeskring bestaat uit 7 personen. Wij komen eens in de zes weken bij elkaar op ten huize van die vrouw die het boek uitzoekt en bespreekt. In de zomer stoppen we van mei tot september. Iedereen zorgt voor haar eigen boek via bieb of op en andere manier.