Spelregels

spelregels

Contributie
De jaarcontributie bedraagt € 51,50. Voor het overmaken van de contributie ontvangt u een rekening van de penningmeester. Wanneer u na 1 januari lid wordt, betaalt u dat jaar alleen voor de resterende maanden. Het rekeningnummer van Vrouwen van Nu Hoevelaken van de Rabobank is: NL31 RABO 030.22.42.961 ten name van Penningmeester VvNH.

Opzegging lidmaatschap
U kunt uw lidmaatschap vóór 15 oktober schriftelijk opzeggen bij :

Ledenadministratie
Beverdam 9
3871 CP Hoevelaken

Leden die niet tijdig opzeggen zijn verplicht de jaarcontributie voor het volgende jaar te voldoen.

Geen terugbetaling
Wanneer u zich heeft aangemeld voor een activiteit, maar verhinderd bent, kan het reeds betaalde bedrag niet worden teruggegeven. Wel kunt u iemand anders in uw plaats laten meegaan.

Op proef
Vrouwen die geen lid zijn van de vereniging, kunnen een keertje op proef meedoen. Zo kunnen zij ervaren of de vereniging ook iets voor hen kan zijn.

Bijdrage van de gemeente
Voor belangstellenden met een minimum inkomen, kan een tegemoetkoming in de kosten van maximaal € 150 per persoon per jaar worden aangevraagd bij de gemeente Nijkerk.

Klik hier voor informatie van de gemeente Nijkerk over een bijdrage aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten.

Aansprakelijkheid
Deelnemen aan activiteiten van onze vereniging gebeurt op eigen risico.

Wanneer een activiteit door overmacht niet kan doorgaan, is de vereniging niet aansprakelijk.